Effektiv behandling av hepatit C med Sofosbuvir

Innehållsförteckning:

Effektiv behandling av hepatit C med Sofosbuvir
Effektiv behandling av hepatit C med Sofosbuvir
Anonim

Viral hepatit är en fruktansvärd och, tills nyligen, nästan obotlig sjukdom. De första generationerna av läkemedel hade orimliga priser, allvarliga biverkningar och ganska begränsad användning. Ytterligare förbättringar av läkemedel möjliggjorde frisläppande av Sofosbuvir på marknaden. Det har en effektivitet mot hepatit C över 97% på grund av dess speciella farmakologiska verkan. Patienten lever ett normalt liv, det räcker med att ta en tablett dagligen under hela kursen. Eftersom de nuvarande priserna för Sofosbuvir är ganska överkomliga för ett stort antal konsumenter, bör det inte ignoreras. Hälsa, och till och med livet, beror verkligen på detta.

Verkningsmekanismen för läkemedlet Sofosbuvir

Det använda ämnet är en pan-genotypisk hämmare för hepatit C. NS5B-polymeraset avbryts, det vill säga att viruset helt enkelt inte kan replikera. Det är därför det är nödvändigt att bibehålla koncentrationen av Sofosbuvir i kroppen under lång tid.

Den aktiva substansen hämmar replikationen av 89-99% av typ C.-virus. Den långa eliminationsperioden gör att du bara kan ta en tablett per dag. Det är dock viktigt att starta behandlingen. Läkaren ordinerar vanligtvis en kombinationsbehandling för att stoppa skadan som redan orsakats av viruset.

Det finns tre vanliga behandlingsalternativ:

- Daklatasvir och Sofosbuvir … Används i de tidiga och mellersta stadierna av sjukdomen. Läkemedlen kompletterar varandra, virusets aktivitet och dess destruktiva effekt reduceras avsevärt redan under de första 2-3 veckorna.

- Ledipasvir och Sofosbuvir. En effektiv kombination i mellanstadierna, när du snabbt behöver minska aktiviteten hos hepatit C. Det kan redan finnas biverkningar, men det finns inga alternativ för allvarlig leverskada.

- Velpatasvir och Sofosbuvir - den svåraste och svåraste behandlingsregimen. Det ordineras för en andra kurs eller när cirros, fibros detekteras.

Fördelar med att använda Sofosbuvir för hepatit C

Läkemedlet har det lägsta priset av alla analoger. Det ingår vanligtvis i nationella program för läkemedelsinköp av staten eller regionen. Det är dock viktigt att följa hela den föreskrivna 12 eller 24 veckors kursen. Avbrytande av inläggning efter 6-8 veckor kommer att leda till att sjukdomen återkommer och sjukdomen utvecklas efter några månader.

Bekväm form. underlättar tillämpningen. Det är nödvändigt att ta en tablett dagligen när som helst. Blisterförpackningen är avsedd för 2 veckor.

Den låga biverkningen talar också för valet av Sofosbuvir. Det har god kompatibilitet med andra läkemedel. Endast alkohol och droger som innehåller johannesört bör uteslutas. Det rekommenderas att följa diet nummer 5 med undantag för stekt, rökt, fet mat. I övrigt har inga förändringar i livskvaliteten observerats.

Rekommenderad: